Alt om Backgammon

Backgammon er et af de ældste spil, der er blevet spillet mere end 5000 år tilbage i tiden, blandt andet i Oldtidens Grækenland. Den version af Backgammon, som bliver mest spillet i dag, er importeret fra Arabien. På BedsteCasinoSpil har du mulighed for at blive en mester til at spille Backgammon, idet vi har lavet denne artikel, som giver dig indsigt i alle reglerne til at spille Backgammon.

Generelt om Backgammon

Backgammon er et brætspil, der spilles af to spillere, og hvor der indgår ét bræt, 30 brikker, to terninger og en doblerterning. Brættet er inddelt i fire kvadrater, og der er i alt 24 spidser på brættet. I midten af brættet er der en skillevæk, der deler højre og venstre side af brættet. Denne skillevæk kaldes baren i Backgammon. Spidserne inddeles i numre fra 1 til 24. Disse nummereres for den ene spiller med uret startende fra det fjerneste højre hjørne og for den anden spiller med uret fra det fjerneste venstre hjørne. Ydermere inddeles kvadraterne i henholdsvis det “indre hjemland” samt det “ydre hjemland”. Spidserne med numrene 1-6 er spillerens indre hjemland, mens spidserne 7-12 er det ydre hjemland. Ses der på modspillerens hjemland, så er dennes indre hjemland ved spidserne 19-24, mens det ydre hjemland er ved spidserne 13-18. Spillerne tildeles hver især 15 brikker i enten sort eller hvid.

Backgammon opstilling

Brikkerne kan enten være placeret på spidserne, fjernet fra brættet eller befinde sig på baren. Når spillet startes, har hver spiller 2 brikker placeret på spids 24, 5 brikker på spids 13, 3 brikker på spids 8 og 5 brikker på spids 6. De to spillere kaster hver med en terning, og den spiller, som slår højest begynder. Vedkommende skal da rykke sine brikker efter summen af det antal øjne, der vises på de to terninger. Det primære og overordenede mål med Backgammon er at få placeret alle sine brikker i sit indre hjemland og dernæst få alle brikkerne væk fra brættet. Samtidig med det skal man naturligvis forhindre modspilleren i at gøre det samme. Den spiller, som først får alle brikkerne fjernet fra brættet, har vundet.

Backgammon regler

Hver spiller skiftes hver især med at slå med de to terninger og flytte sine brikker på baggrund af slaget. Det er i den forbindelse således, at man altid skal flytte brikkerne fra spidserne med højere numre til spidserne med de lavere numre. Spillernes brikker vil møde hinanden på et tidspunkt, da de flyttes i modsatrettede retninger. I tilfælde af at spilleren slår det samme antal øjne på de to terninger, vil det medføre, at brikkerne skal flyttes 4 gange antallet af øjne. Det vil altså sige, at hvis spilleren slår 2 og 2, så skal man ikke blot flytte sine brikker 2 gange 2 spidser frem, men 4 gange 2 spidser frem.

I tilfælde af at en brik lander på en spids, hvor modstanderen har præcist én brik stående, bliver denne slået hjem og lander på baren. Dernæst gælder det om at få brikken hurtigst muligt tilbage ind på brættet, da de øvrige Backgammon brikker på brættet ikke må rykkes, før brikken på baren er tilbage inde på brættet. Herudover er det muligt at blokere en spids, såfremt man får 2 eller flere brikker placeret på feltet. Det er af den grund centralt, at man skal forsøge at blokere for modspilleren og samtidig bestræbe sig på ikke at få sine brikker slået op på baren.

Gammon og backgammon

Det er muligt at vinde gammon såvel som backgammon, når man spiller dette populære spil. Når der tales om en gammon, vil det sige, at en spiller vinder, mens modspilleren ikke har formået at få fjernet en eneste brik fra brættet, men til gengæld har formået at få fjernet sine brikker fra den vindende spillers hjemland. Derudover er der tale om, at man vinder en backgammon, såfremt den tabende spiller ikke har formået at få fjernet nogle af sine brikker fra brættet, men samtidig har én brik i den vindende spillers hjemland.

Dobleterningen

Med doblerterningen er der mulighed for at fordoble det væddemål, der spilles om i Backgammon. Denne doblerterning kan kun bruges, når det er ens egen tur til at slå med terningerne. Hvis en spiller ønsker at doble til eksempelvis 2 og modspilleren accepterer, vil det medføre, at der nu spilles om den dobbelte indsats. Hvis doblingen derimod afvises, vil det medføre, at den doblede spiller mister den værdi, som doblerterningen var på inden doblingen (det vil sige 1 point). Accepteres en dobling, så placeres doblerterningen på den doblede spillers halvdel af brættet, og det er kun denne spiller, der nu kan doble og benytte terningen, indtil en redobling sker. Reglerne for at benytte doblerterningen afhænger af, om der spilles match play eller pengespil.